Vývovojový kit STM32F100


Vývojový kit pro výuku programování procesoru s jádrem cortex-M3

obsahuje:

  • 2x sériová linka
  • 2x analogové vstup
  • 1x analogový výstup
  • 40x digitální vstup nebo výstup.
Vstupy a výstupy u jednotlivých pinů je možné přepínat pomocí switche. Výstupy jsou chráněny proti zkratu. Vstupy proti změně polarity.