Model železničního uzlu

Základní úlohou tohoto modelu je návrh řízení modelové železnice tak, aby odpovídala reálnému provozu na železnici a zabránila kolizi vlaků. Z hlediska řízení jde o systém s 23 digitálními výstupy, 12 digitálními vstupy a 7 analogovými výstupů.
Model je tvořen železničními kolejemi ve tvaru ležaté osmičky se dvěma odstavným kolejemi, které jsou umístěny na nosné desce o rozměrech 2 x1,5 metru. Kolejiště obsahuje šest výhybek. Snímání projetí vlaku je zajištěno magnetem, který je zabudovaný ve vlaku. Jazýčkové kontakty jsou vložené v kolejišti. Železniční dráha je rozdělena do několika segmentů, kde každý segment je napájen zvlášť. Na této železniční koleji jsou umístěny dva vlaky s vagóny. Rychlost a směr vlaku je možno regulovat změnou velikosti a polarity napětí 12 V. Součástí modelu jsou i světelné semafory.
Elektronika modelu je realizována s využitím mikrokontroléru LPC1754 (Cortex-M3) od společnosti NXP a je propojena s nadřazeným řídícím systémem pomocí sériového rozhraní RS232 nebo využitím analogových a digitálních vstupů (výstupů) PLC nebo iPC. Program pro procesor je vytvořen s využitím programovacího jazyka „C“.

Vybavení

  • Dva vlaky
  • Koleje – 7 napájených segmentů
  • Výhybka – 6 ks
  • Indikace polohy vlaku – 12 ks
  • Semafory – 11 ks
  • Nádraží
  • Elektronika
  • Zdroj 12 V DC, 8A