Model synchronních os elektrických pohonů


Základní úlohou tohoto modelu je řešení polohovacích aplikací - Motion control. Student musí zajistit vzájemnou synchronizaci ozubených kol. Otáčky pohonů se dají plynule měnit podle požadavků na rychlost otáčení. Vzájemný pohyb synchronních pohonů k sobě a od sebe zabezpečují po lineární dráze další pohony.

Model je tvořen čtyřmi synchronními servomotory na nichž bude vidět jejich vzájemná součinnost a synchronizace. Komunikace mezi motory a iPC je vytvořena pomocí sběrnice EtherCAT. Sběrnice pracuje v reálném čase. Využívá optimalizovaný protokol uvnitř standardního ethernetového rámce.
Řízení motorů je prováděno pomocí řídícího software TwinCAT od společnosti BeckHoff.

Vybavení

  • 4x synchronní servomotor ILA2E571TB1A0 se zabudovanou výkonovou a řídicí jednotkou
  • Lineární dráha umožňující pohyb obou pohonů
  • Ozubená kola o průměru 16 cm>Mechanika
  • Ovladač s tlačítky, LED signálkami a stop tlačítkem
  • 2x referenční indukční senzor - spínací
  • 2x koncový indukční senzor – rozpínací
  • Zdroj 24V 20A