Převodníky

Interface čtečky Wiegand

Interface čtečky Wiegand se používá pro spojení počítače se čtečkou pomocí výstupu RS232 nebo USB.

Napájení:

Modul 232 bez galvanického oddělení

Převodník RS232 bez galvanického oddělení slouží pro spojení Vašeho zařízení s počítačem. Modul je vhodný k montáži na panel zařízení. Spojení s Vaším zařízením je provedeno pomocí desetižilového kabelu přes konektor ID10. Spojení s počítačem se provádí pomocí kříženého kabelu DB9.

Parametry:

Napájeníze zařízení: 3,3 - 5V
Přenospoužívá Tx, Rx


Zapojení konektoru ID 10

1NC
2NC
3RXD
4DCD1
5TXD
6RST
7NC
8NC
9GND
10VCC

Převodník RS232/ RS 485 (422) s galvanickým oddělením.

Galvanicky oddělený univerzální převodník datových linek RS 232/485 je používán k přenosu datových signálů po dvouvodičových linkách typu RS 485 nebo RS 422. Směr toku dat u linky RS 485 je možno řídit programem signály DTR a RTS portu RS 232 nebo automaticky časovacím obvodem na desce převodníku.

V případě automatického přepínání směru signálu je třeba nastavit časovou konstantu přepínání podle rychlosti přenášených dat. Převodník je možno napájet 5-12 V. Napájení je vedeno do části RS 232. Část RS 485 a linka je napájena DC/DC převodníkem umístěným na desce elektroniky. Galvanické oddělení datových signálů vzniká na optických oddělovačích, vložených do jejich cesty. Přístroj je montován do plastové skříňky, při připojení k PC (třeba specifikovat na objednávce).

Technické parametry:

Rozsah Pracovních teplot -5°C až +50°C
Relativní vlhkost vzduchu max. 80% při 40°C
Krytí dle ČSN EN605 29 IP 30
Hmotnost 200 g
Rozměry 132x72x40 mm

Napájení:

Napájení 5 nebo 12 VDC (přepínáno propojkou na desce
Proudový odběr 50-60 mA
Rychlost toku dat 1600-32000 kbd
Signalizace toku dat 2x LED dioda
Délka vedení 485/422 1000 m
Řízení toku dat Automaticky / Hardwarově - pomocí propojek na desce
Typ linky RS 485/RS 422 - přepínáno pomocí propojek na desce
Krytí skříně IP30