GPS zařízení

Lokalizační jednotka mini - LEON

Zařízení je určené bezpečnostním firmám, které zajišťují hlídání vozidel prostřednictvím dohledového centra (PCO). Základem systému je jednotka mini-LEON instalovaná ve vozidle zákazníka,která předává v on-line provozu 24 hodin denně informace o poloze GPS a vybraných stavech vozidla.

SaNdoCar: GPS kontrola pohybu vozide

Zařízení pro zjištění dat o stavu, pohybu automobilu přes satelitní síť GPS a pro přenos dat o automobilu chráněném systémem SANDOCAR po síti GSM a jejich zobrazení v osobním počítači uživatele. Nepotřebuje přihlášení k pultu centrální ochrany, data si spravuje uživatel sám.

Obsahuje:
Hardware – stanice GPS/GPRS automobilového modulu, nutno montovat odbornou firmou.
Software CD 1 a 2 – 1 - obsahuje mapové podklady a 2 - software SANDOCAR k zobrazení polohy na mapě, vykreslení historie pohybu a tisku podkladů pro knihu jízd.
Návod k použití a ostatní materiál – konektory, kabeláž

Hardware je instalován odbornou firmou do prostoru pod palubní deskou automobilu u přípojných bodů pro přívod napájení 12VDC a vedení ke klíčku. Lze připojit i záložní baterii 6VDC. Volitelná přípojná místa až pro 6 vstupů ovládacích prvků (přepínač Firemní/Soukromé jízdy, signalizace otevřených dveří, kapoty, nádrže – v případě existence kontaktů na sběrnici automobilu).

Systém používá mapové podklady Plan Studio, (tvůrce mapy.cz), licence je obsažena v instalačním balíčku software, k dispozici je podrobne Česko a Slovensko, podrobné mapy Evropy nutno přiobjednat. Systém nepoužívá internetové mapy, uživatel je má nainstalovány ve svém PC, v rámci balíčku software.

Software zobrazuje momentální polohu při přepnutí do stavu online, jinak je offline a v momentě zapnutí programu a zadání povelu Stáhnout data, provede se stažení historie od posledního stahování uložené. Dále má program funkci vykreslení historie pohybu na mapě(viz obr.004). Na zvolené číslo mobilního telefonu si může majitel nechat posílat krizové zprávy (nepovolený pohyb vozidla, hlášeni nízkého kreditu na SIM kartě stanice).

Výstupem je tisk Podkladů pro knihu jízd do .txt, .xls souboru.

V systému je možno používat veřejné SIM karty bez pevné IP adresy. POZOR, počítač, kde zamýšlíme nainstalovat software musí mít přidělenu PEVNOU IP ADRESU pro připojení k internetu. Pokud počítač nebude mít pevnou IP adresu, je možnost připojení přes server.

Provozní naklady lze odhadovat na 100-400,-Kč měsíčně, dle toho, jakou si zákazník zadá četnost komunikace mezi stanici a GSM sítí, a též záleží na tarifu poskytovatele sítě.

Standardní instalace software obsahuje mapové podklady ČR, program SANDOCAR pro 3 vozidla, za příplatek možno přiobjednat rozšíření o dalších 10 nebo 50 vozidel.