GPRS zařízení

Modul TEXE GPRS

Modul TEXE je původně určen pro zabezpečovací jednotku firmy ATIS. Objektová stanice je univerzální zařízení určené k přenosu bezpečnostních a servisních dat systémů EZS na vzdálený pult centrální ochrany (dále jen PCO). Přenos dat probíhá ON-line v GPRS datovém provozu libovolného operátora GSM v pásmu 900/1800 Mhz nebo GPRS Ethernet v lokální síti (LAN).

Pro účely zabezpečovací je určen typ GPRS, který umožňuje zpracovávat zprávy z připojeného systému EZS vestavěným telefonním komunikátorem.

Deska elektroniky objektového zařízení je osazena dvěma dvojitě vyváženými smyčkovými vstupy pro přenos urgentních hlášení. Zařízení komunikuje s PCO obousměrně a pravidelně kontroluje spojení. V případě výpadku či poruchy sítě GSM přenáší požadovaná data z EZS na PCO záložní cestou - v našem případě pevnou telefonní linkou. 

Telefonní komunikátor systému EZS, který je spojen s objektovým zařízením, by měl pracovat ve formátu ADEMCO Contact ID (dále jen CID).GPRS je složen z desky plošného spoje modulu TEXE GPRS, na které je integrován GSM modul, modul sériového rozhraní nebo modul přepínače náhradní přenosové cesty (typ KONTEL). Zařízení nemá vlastní integrovaný zálohovaný napájecí zdroj.


Objektové zařízení GPRS

Jedná se o univerzální zařízení, určené k přenosu bezpečostních a servisních dat systémů EZS na vzdálený pult centrální ochrany (PCO). Přenos dat probíhá on-line v GPRS datovém provozu libovolného operátora sítě GSM v pásmu 900-1800MHz přes vyhrazené bezpečné připojení (tzv. APN).
Objektové zařízení je univerzální zařízení, určené k přenosu bezpečnostních a servisních dat systémů EZS na vzdálený pult centrální ochrany (dále jen PCO). Přenos dat probíhá ON-line v GPRS datovém provozu libovolného operátora GSM v pásmu 900/1800 MHz.

Podle určení se rozlišují dva typy objektového zařízení. Pro účely zabezpečovací je určen typ GPRS, který umožňuje zpracovávat zprávy z připojeného systému EZS vestavěným telefonním komunikátorem.

Deska elektroniky objektového zařízení je osazena osmi dvojitě vyváženými smyčkovými vstupy pro přenos urgentních hlášení na PCO, v tomto provedení jsou funkční pouze vstupy smyček 3 - 8.

Zařízení komunikuje s PCO obousměrně a pravidelně kontroluje spojení.

V případě GPRS 6.3 je možnost v případě výpadku či poruchy sítě GSM přenést požadovaná data z EZS na PCO záložní cestou - v našem případě pevnou telefonní linkou.

Telefonní komunikátor systému EZS, který je spojen s objektovým zařízením, by měl pracovat ve formátu ADEMCO Contact ID (dále jen CID), v nutném případě vystačí i formát ADEMCO 4+2, tento ovšem přenese menší množství informací. Zpracování telefonních kódů 4+2 na PCO probíhá pomocí „mezipřevodu“ do kódu CID, který je již zpracováván standardně. Převodní tabulka kódů 4+2 do CID je na PCO v souboru „..\Uni_konektSG\PREVOD42.TXT“.

Z PCO lze dálkově ovládat volbu přenosové cesty z objektu (GPRS/TLF), např. pro potřeby servisního downloadu EZS. Na desce objektového zařízení je dálkově z PCO ovládaný pár reléových kontaktů k univerzálnímu použití.

GPRS je složen z desky plošného spoje modulu GPRS 6.3, na které je integrován GSM modul Enfora a modul sériového rozhraní a propojení s OPPO , nebo modul přepínače náhradní přenosové cesty (typ KONTEL). Pokud je požadován přenos dat ve formátu ADEMCO 4+2, je elektronika doplněna o desku dekodéru (typ DEK42), která se zasune do konektoru na desce „Konektor pro spojení 4/2“.

Zařízení má vlastní integrovaný zálohovaný napájecí zdroj napájený ze síťového transformátoru 16V/20 - 40VA a lze jej napájet z rozvodné sítě 230V AC. Součástí desky je vstup pro záložní akumulátor 12V7Ah.