Ethernet zařízení

Modul TEXE Ethernet

Modul TEXE je původně určen pro zabezpečovací jednotku firmy ATIS. Objektová stanice je univerzální zařízení určené k přenosu bezpečnostních a servisních dat systémů EZS na vzdálený pult centrální ochrany (dále jen PCO). Přenos dat probíhá ON-line v GPRS datovém provozu libovolného operátora GSM v pásmu 900/1800 Mhz nebo GPRS Ethernet v lokální síti (LAN).

Pro účely zabezpečovací je určen typ GPRS, který umožňuje zpracovávat zprávy z připojeného systému EZS vestavěným telefonním komunikátorem.

Deska elektroniky objektového zařízení je osazena dvěma dvojitě vyváženými smyčkovými vstupy pro přenos urgentních hlášení. Zařízení komunikuje s PCO obousměrně a pravidelně kontroluje spojení. V případě výpadku či poruchy sítě GSM přenáší požadovaná data z EZS na PCO záložní cestou - v našem případě pevnou telefonní linkou.

Telefonní komunikátor systému EZS, který je spojen s objektovým zařízením, by měl pracovat ve formátu ADEMCO Contact ID (dále jen CID).GPRS je složen z desky plošného spoje modulu TEXE Ethernet, na které je integrován GSM modul, modul sériového rozhraní nebo modul přepínače náhradní přenosové cesty (typ KONTEL). Zařízení nemá vlastní integrovaný zálohovaný napájecí zdroj.


Objektové zařízení Ethernet

Objektové zařízení GPRS Ethernet je univerzální zařízení, určené k přenosu bezpečnostních a servisních dat systémů EZS na vzdálený kontrolní pult ochrany objektů (dále jen PCO). Přenos dat probíhá ON-line pomocí lokální sítě (LAN).

Telefonní komunikátor systému EZS, které je spojeno s objektovým zařízením by měl pracovat ve formátu ADEMCO Contact ID, v nutném případě pomocí převodového modulu (dodáno na požádání) vystačí ADEMCO 4+2.

Deska elektroniky objektového zařízení je osazena šesti dvojitě vyváženými smyčkovými vstupy pro přenos přímých a urgentních hlášení na PCO.

Zařízení komunikuje s PCO pracovištěm obousměrně, neustále kontroluje neporušenost spojové cesty a má možnost v případě výpadku či poruchy internetové sítě přenést požadovaná data z technologie EZS na PCO záložní cestou pomocí telefonního přepínače pevnou telefonní linkou.

Z PCO lze dálkově ovládat volbu přenosové cesty z objektu (GPRS/TLF) např. pro potřeby servisního downloadu EZS. Na desce objektového zařízení je dálkově z PCO ovládaný pár reléových kontaktů k univerzálnímu použití.

Data přenášená GPRS Ethernet jsou neustále kontrolována a každou minutu provozu je podána zpráva o stavu všech připojených modulů GPRS Etrhernet a o stavu jednotlivých zabezpečovacích smyček v příslušném objektu napojeném na PCO.

Rovněž tak je nepřetržitě kontrolován stav napájení jednotlivých modulů a v případě jakékoliv poruchy nebo narušení je přenos dat ihned přesměrován na použití záložní telefonní státní linky pomocí telefoního přepínače.